fbpx

Záruky výrobců

Horká linka pro stížnosti

Kontakt

1. Všeobecné podmínky pro vyřizování záručních reklamací:

1.1. Na zboží zakoupené prostřednictvím ecoABM Kamil Andruszkiewicz se vztahuje záruka výrobce. Podrobný rozsah záruky a záruční postup včetně lhůt realizace záruky je uveden v záručních listech vydaných výrobcem.

1.2. V případě technických dotazů nebo jiných dotazů ohledně konfigurace a použití fotovoltaických komponent zakoupených prostřednictvím ecoABM Kamil Andruszkiewicz kontaktujte naše Technické oddělení:

 

2. Záruční nároky na fotovoltaické panely

2.1. Reklamace nesrovnalostí v provozu fotovoltaických panelů, chápané jako nesprávná obsluha zařízení, hodnoty neshodné s hodnotami deklarovanými výrobcem, technické závady a jakékoli jiné nežádoucí jevy při používání zboží, je třeba nahlásit výrobci.
ecoABM Kamil Andruszkiewicz dokáže poskytnout pomoc a podporu jako prostředník mezi klientem a výrobcem v procesu hlášení nesrovnalostí v platné záruce na fotovoltaické panely jednotlivých dodavatelů.

2.2. Aby společnost ecoABM Kamil Andruszkiewicz mohla podporovat zákazníka během záručního řízení s Výrobcem, je zákazník povinen poskytnout společnosti ecoABM Kamil Andruszkiewicz e-mailem na adresu reklamacje@ecoabm.com následující informace:

 • Datum montáže panelů, kterých se týká reklamace
 • Typ instalace (střešní konstrukce / pozemní konstrukce)
 • Celkový počet modulů v instalaci
 • Počet poškozených modulů v instalaci
 • Typ invertoru
 • Typ modulu
 • Datum zjištění závady (závad).
 • Sériová čísla hlášených modulů.
 • Popis problému (co nejpodrobnější)
 • Jak identifikovat problém
 • Fotografie ukazující popsaný problém
 • Snímek obrazovky ze systému monitorujícího provoz fotovoltaické instalace s indikací poškozeného prvku
 • Číslo objednávky nebo faktury (ZK/FS)

2.3. Po obdržení údajů uvedených v bodu. 2.2. výše, reklamace bude postoupena k posouzení příslušnému reklamačnímu oddělení na straně výrobce. O stavu reklamace bude zákazník informován. Po obdržení rozhodnutí výrobce o podané reklamaci bude toto neprodleně předáno odběrateli.

 

3. Záruční nároky na měniče

3.1. Reklamací nebo požadavkem na servis střídače se rozumí oznámení o nesprávné obsluze zařízení, technických závadách a jiných nežádoucích jevech vyskytujících se při užívání zboží.

3.2. V případě záruční reklamace měničů nebo příslušenství se doporučuje, aby se zákazník obrátil přímo na výrobce. V odůvodněných případech umožňuje ecoABM Kamil Andruszkiewicz možnost zprostředkování reklamace u výrobce zboží. Na podrobných pravidlech mediace se strany dohodnou.

3.3. Záruční reklamace vůči jednotlivým výrobcům měničů, jejichž produkty jsou součástí nabídky ecoABM Kamil Andruszkiewicz, budou adresovány na následující adresy:

Máte nějaké dotazy?

+48 574 550 288

reklamacje@ecoabm.com

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
(+49) 89 327 2989 0
info.eu@jasolar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
contact.eu@jinkosolar.eu

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
poland@sunova-solar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
(+86) 4008 601012

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+49 89 1228 49250
EUservice@trinasolar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
400 8291 000
afterservice@risenenergy.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 327 299 918
serwis@growatt.pl

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 22 428 50 99
service.pl@sofarsolar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+86-755-21389008
service_solarinverter@kstar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 727 012 923
serwis@fox-ess.pro

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 13 492 61 09
service.pl@solplanet.net

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+49 69 12009191
office.de@tsun-ess.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
0080033666666
eu_inverter_support@huawei.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 12 200 55 38
info.pl@solaredge.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+31852736388
service.de@hoymiles.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 327 299 918
serwis@growatt.pl

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+86-755-21389008
service_solarinverter@kstar.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+86-21-51317699
service@pylontech.com.cn

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
0031 10 30 717 52 – 1
service@@dyness-tech.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
0080033666666
eu_inverter_support@huawei.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+49 9352 8523999
bboxservice@byd.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 32 285 57 11
info@rotenso.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 723 737 378
haier@haier-ac.pl

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 723 737 378
heiko@heiko.pl

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 691 892 461
serwis@sklepdaikin.pl

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 502 197 197
kontakt@budmat.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+31 85 070 2000

Více podpory
Podpora od výrobců

Podpora prostřednictvím e-mailu nebo horké linky
+48 34 35 10 660
infopl@ejot.com

Více podpory
Podpora od výrobců

Podat stížnost

Každý zákazník může v záruční době vznést námitky proti zakoupeným výrobkům. Její trvání je stanoveno záručními dokumenty vystavenými přímo výrobcem.

Je-li reklamace posuzována za účasti ecoABM Kamil Andruszkiewicz, je o podané reklamaci (tedy o odpovědi, zda byla reklamace přijata či zamítnuta a v jaké části) rozhodnuto co nejdříve po jejím projednání. Informace poskytnuté výrobci ecoABM Kamil Andruszkiewicz, s termíny variabilními a závislými na každém výrobci.