fbpx

Mój Prąd 4.0 – najważniejsze fakty

Tematyka artykułu:

Wprowadzenie
Program Mój Prąd 4.0 – najważniejsze daty
Program Mój Prąd 4.0 – kto może być beneficjentem?
Program Mój Prąd 4.0 – przedmiot wsparcia
Mój Prąd – poziomy dofinansowania

Wprowadzenie

Zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych jest kwota, jaką należy uregulować za zakup urządzeń i montaż. Wartość ta nie musi być równoznaczna z kwotą widniejącą w umowie z instalatorem. Podstawowym narzędziem finansowym, które oferuje możliwość zredukowania kosztów, jest Program Mój Prąd. Od 15 kwietnia 2022 roku rusza jego czwarta tura, tym razem rozszerzona o możliwość finansowania urządzeń zwiększających poziom autokonsumpcji. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, na co będzie można otrzymać wsparcie, kto będzie mógł zostać beneficjentem oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby móc skutecznie otrzymać nawet ponad 20 tysięcy złotych!

Program Mój Prąd 4.0 – najważniejsze daty

Wiemy już, że najnowszy nabór do Programu Mój Prąd zostanie oficjalnie rozpoczęty 15 kwietnia 2022 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie podał jeszcze granicznej daty, do której wnioski będą przyjmowane. Należy jednak zakładać, że śladem poprzednich konkursów warto pospieszyć się ze składaniem aplikacji. Okres kwalifikowalności wydatków finansowanych z dotacji krajowej jest liczony od 1 lutego 2020 roku.

Program Mój Prąd 4.0 – kto może być beneficjentem?

Program Mój Prąd zachowuje kluczowe założenia kwalifikowalności podmiotowej z poprzednich edycji, tj.:

 • o dotację mogą starać się osoby fizyczne wytwarzające energię na potrzeby własne,
 • niezbędne jest posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej,
 • moc instalacji PV mieści się w przedziale od 2 do 10 kWp.

Nowością w czwartym naborze jest z kolei ograniczenie dostępność konkursu dla osób rozliczających się w net-meteringu, czyli starym systemie rozliczania. Program promuje instalacje paneli słonecznych rozliczające się na zasadach handlowych. Starsze realizacje będą mogły starać się o dotację, ale tylko pod warunkiem, że przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Program Mój Prąd 4.0 – przedmiot wsparcia

To w tym miejscu nastąpiła największa zmiana w stosunku do poprzednich edycji Programu Mój Prąd. W dostępnym od 15 kwietnia naborze oprócz zadań związanych z zakupem i dostawą mikroinstalacji sieciowych, wspierane będą także urządzenia zwiększające poziom autokonsumpcji. Zaliczamy do nich przede wszystkim magazyny energii o pojemności minimum 2 kWh oraz systemy zarządzania energią. Dotacja przysługiwać będzie także na zakup:

 • zasobników c.w.u zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • zasobników c.w.u z grzałką elektryczną,
 • buforów ciepła zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • buforów ciepła z grzałką elektryczną,
 • buforów ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiących jedno kompletne urządzenie,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda tj. pomp ciepła do c.w.u. + zasobnika c.w.u. lub pomp ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Organizator konkursu przewidział możliwość finansowania pojedynczego urządzenia (np. fotowoltaikę sieciową) oraz inwestycje sprzężone (np. instalacje z magazynem energii). Dokumentacja programowa umożliwia także wystąpienie o dotację na systemy zarządzania energią i magazyny energii beneficjentom poprzednich naborów (jeśli tylko ci zadeklarują gotowość migracji do net-billingu).

Mój Prąd – poziomy dofinansowania

Wysokość dotacji w ramach Programu Mój Prąd w 2022 roku jest ściśle skorelowana z zakresem przedsięwzięcia. Generalna zasada mówi, że Im więcej urządzeń zwiększających poziom autokonsumpcji użytkownik zamontuje w ramach przedsięwzięcia, tym wyższą kwotę wsparcia otrzyma. Szczegółowe dane prezentują się następująco:

Do 4 000 złotych dotacji na samą instalację fotowoltaiczną.
Do 5 000 złotych dotacji na instalację fotowoltaiczną z dodatkowymi elementami.
Do 5 000 złotych dotacji na magazyn ciepła.
Do 7 500 złotych dotacji na magazyn energii.
Do 3 000 złotych dotacji na systemy zarządzania energią (EMS) i systemy zarządzania energią w domu (HEMS).
Dofinansowanie do instalacji PV dla osób, które otrzymały wsparcie w ramach poprzedniego naboru (3 000 złotych), wynosi 2 000 złotych. Możliwe będzie także poszerzenie tej kwoty o ewentualne wsparcie zakupu magazynu energii, magazynu ciepła i EMS. Maksymalne dofinansowanie określono na poziomie 20 500 złotych. Będzie ono możliwe do uzyskania w przypadku kompleksowegomontażu fotowoltaiki z magazynami energii, ciepła i EMS.

Łączny budżet projektu ma wynieść 350 mln złotych.

Czytaj jeszcze: Fotowoltaika- odliczenie od podatku

Program Mój Prąd 4.0 – o czym warto pamiętać?

Zasady Programu Mój Prąd zostały szczegółowo uregulowane w dokumentacji konkursowej. Najważniejsze warunki brzegowe nowego naboru prezentują się następująco:

 • Dotacja na instalację PV nie wyklucza możliwości wykorzystania ulgi termomodernizacyjnej.
 • Aby uniknąć podwójnego finansowania kwotę do odliczenia od podstawy opodatkowania należy pomniejszyć o wysokość dotacji.
 • Dofinansowanie jest zwolnione z podatku VAT.
 • Wsparcie jest realizowane dla projektów zakończonych.
 • Okres kwalifikowalności środków – od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023 roku.
 • Okres trwałości instalacji fotowoltaicznej wraz z dodatkowymi urządzeniami wynosi 5 lat.
 • Przedmiotem projektu nie może być fotowoltaika montowana na azbeście.
 • Beneficjent programu jest zobowiązany do upublicznienia informacji o dotacji. W tym celu konieczne jest umieszczenie w dobrze widocznym miejscu tabliczki z logotypami oraz komunikatem o treści “Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”.
 • Wsparcie na systemy zarządzania energią będzie udzielane tylko w sytuacji, gdy w instalacji znajdować się będzie magazyn energii lub magazyn ciepła.

Program Mój Prąd 4.0 – jakie dokumenty należy przygotować?

Wniosek w Programie Mój Prąd uproszczono do maksimum. Jego wysyłka odbywa się w formie elektronicznej na stronie mojprad.gov.pl lub gov.pl. Aby proces wypełniania skrócić do minimum, należy przygotować następujące informacje i załączniki:

 • dane wnioskodawcy (parametry identyfikacyjne, teleadresowe oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja),
 • dane instalacji (lokalizacja, użyte materiały),
 • zaświadczenie z OSD potwierdzające zamontowanie licznika dwukierunkowego wraz z numerem PPE,
 • faktura lub inny dowód zapłaty, dotyczące dostawy i montażu fotowoltaiki wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
 • oświadczenie RODO,
 • jeśli instalacja montowana jest własnymi siłami – oświadczenie o samodzielnym montażu.

Szczegółowy plan składania wniosku można znaleźć pod tym adresem.