fbpx

Gwarancje producentów

Infolinia działu reklamacji

Skontaktuj się

1. Ogólne warunki rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych:

1.1. Towary zakupione za pośrednictwem ecoABM Kamil Andruszkiewicz objęte są gwarancją producenta. Szczegółowy zakres gwarancji oraz tryb postępowania gwarancyjnego, w tym terminy realizacji gwarancji, określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawionych przez producenta.

1.2. W przypadku pytań technicznych lub innych pytań dotyczących konfiguracji i użytkowania komponentów fotowoltaicznych zakupionych za pośrednictwem ecoABM Kamil Andruszkiewicz prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym:

+48 574 550 288

reklamacje@ecoabm.com

 

2. Roszczenia gwarancyjne na panele fotowoltaiczne

2.1. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu nieprawidłowości w działaniu paneli fotowoltaicznych rozumianych jako nieprawidłowe działanie urządzenia, wartości niezgodne z deklarowanymi przez Producenta, wady techniczne oraz wszelkie inne niepożądane zjawiska podczas użytkowania towaru należy zgłosić producentowi.
ecoABM Kamil Andruszkiewicz może służyć pomocą i wsparciem do pośredniczenia pomiędzy Klientem, a producentem w procesie zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie obowiązującej gwarancji na panele fotowoltaiczne poszczególnych dostawców.

2.2. Aby ecoABM Kamil Andruszkiewicz mogło wspierać klienta w trakcie postępowania gwarancyjnego u Producenta, klient ma obowiązek przekazać ecoABM Kamil Andruszkiewicz pocztę elektroniczną na adres reklamacje@ecoabm.com następujące informacje:

 • Data montażu paneli, których dotyczy reklamacja
 • Rodzaj instalacji (konstrukcje dachowe / konstrukcje gruntowe)
 • Całkowita liczba modułów w instalacji
 • Liczba uszkodzonych modułów w instalacji
 • Typ falownika
 • Typ modułu
 • Data stwierdzenia wady/wad
 • Numery seryjne raportowanych modułów.
 • Opis problemu (tak szczegółowy, jak to możliwe)
 • Sposób identyfikacji problemu
 • Zdjęcia przedstawiające opisywany problem
 • Zrzut ekranu z systemu monitorującego pracę instalacji fotowoltaicznej wskazujący uszkodzony element
 • Numer zamówienia lub faktury (ZK/FS)

2.3. Po otrzymaniu danych, o których mowa w pkt. 2.2. powyżej, reklamacja zostanie przekazana do odpowiedniego działu reklamacji po stronie Producenta w celu rozpatrzenia. Klient zostanie poinformowany o statusie reklamacji. Po otrzymaniu decyzji Producenta w sprawie złożonej reklamacji zostanie ona niezwłocznie przekazana Klientowi.

 

3. Roszczenia gwarancyjne na falowniki

3.1. Przez reklamację lub zgłoszenie serwisowe falownika rozumie się zgłoszenie nieprawidłowego działania urządzenia, usterek technicznych oraz wszelkich innych niepożądanych zjawisk powstałych podczas użytkowania towaru.

3.2. W przypadku reklamacji gwarancyjnej dotyczącej falowników lub akcesoriów zaleca się bezpośredni kontakt Klienta z producentem. W uzasadnionych przypadkach ecoABM Kamil Andruszkiewicz dopuszcza możliwość mediacji roszczeń z producentem towaru. Szczegółowe zasady mediacji zostaną ustalone pomiędzy Stronami.

3.3. Reklamacje gwarancyjne wobec poszczególnych producentów falowników, których produkty znajdują się w ofercie ecoABM Kamil Andruszkiewicz, będą kierowane na następujące adresy:

Wsparcie przez e-mail i infolinię
(+49) 89 327 2989 0
info.eu@jasolar.com

Więcej wsparcia
www.jasolar.com

Wsparcie przez e-mail
contact.eu@jinkosolar.eu

Więcej wsparcia
www.jinkosolar.eu

Wsparcie przez e-mail
poland@sunova-solar.com

Więcej wsparcia
www.sunova-solar.com/pl

Wsparcie przez infolinię
(+86) 4008 601012

Więcej wsparcia
www.longi.com/en/after-sales-feedback/

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+49 89 1228 49250
EUservice@trinasolar.com

Więcej wsparcia
www.trinasolar.com/pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
400 8291 000
afterservice@risenenergy.com

Więcej wsparcia
en.risenenergy.com/service/download

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 327 299 918
serwis@growatt.pl

Więcej wsparcia
www.growatt.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 22 428 50 99
service.pl@sofarsolar.com

Więcej wsparcia
www.sofarsolarpoland.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+86-755-21389008
service_solarinverter@kstar.com

Więcej wsparcia
www.kstar.com/ServiceSystem.jhtml

Wsparcie
pl.goodwe.com/faqs

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 727 012 923
serwis@fox-ess.pro

Więcej wsparcia
www.fox-ess.pro

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 13 492 61 09
service.pl@solplanet.net

Więcej wsparcia
www.solplanet.net/pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+49 69 12009191
office.de@tsun-ess.com

Więcej wsparcia
www.tsun-ess.com

Wsparcie przez e-mail i infolinię
0080033666666
eu_inverter_support@huawei.com

Więcej wsparcia
solar.huawei.com/pl/service-support/tsc

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 12 200 55 38
info.pl@solaredge.com

Więcej wsparcia
www.solaredge.com/pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+31852736388
service.de@hoymiles.com

Więcej wsparcia
www.hoymiles.com/pl

Wsparcie
www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/contact/support/contact-form-tsi

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 327 299 918
serwis@growatt.pl

Więcej wsparcia
www.growatt.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+86-755-21389008
service_solarinverter@kstar.com

Więcej wsparcia
www.kstar.com/ServiceSystem.jhtml

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+86-21-51317699
service@pylontech.com.cn

Więcej wsparcia
en.pylontech.com.cn

Wsparcie przez e-mail i infolinię
0031 10 30 717 52 – 1
service@@dyness-tech.com

Więcej wsparcia
www.dyness-tech.com.cn

Wsparcie przez e-mail i infolinię
0080033666666
eu_inverter_support@huawei.com

Więcej wsparcia
solar.huawei.com/pl/service-support/tsc

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+49 9352 8523999
bboxservice@byd.com

Więcej wsparcia
www.bydbatterybox.com

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 32 285 57 11
info@rotenso.com

Więcej wsparcia
www.rotenso.com/pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 723 737 378
haier@haier-ac.pl

Więcej wsparcia
www.haier-ac.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 723 737 378
heiko@heiko.pl

Więcej wsparcia
www.heiko.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 691 892 461
serwis@sklepdaikin.pl

Więcej wsparcia
www.daikin.pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 502 197 197
kontakt@budmat.com

Więcej wsparcia
www.budmat.com/pl

Wsparcie przez infolinię
+31 85 070 2000

Więcej wsparcia
www.esdec.com/pl

Wsparcie przez e-mail i infolinię
+48 34 35 10 660
infopl@ejot.com

Więcej wsparcia
www.ejot.pl

Złóż reklamację

Każdy Klient może zgłosić zastrzeżenia do zakupionych produktów w okresie gwarancyjnym. Czas jego trwania określają dokumenty gwarancyjne wystawione bezpośrednio przez producenta.

W przypadku rozpatrywania reklamacji przy udziale ecoABM Kamil Andruszkiewicz, decyzja w sprawie zgłoszonej reklamacji (tj. odpowiedź, czy reklamacja została uznana, czy odrzucona i w jakiej części) zapada możliwie najszybciej po jej rozpatrzeniu. Przekazywane informacje przez ecoABM Kamil Andruszkiewicz producentowi, z ostatecznymi terminami zmiennymi i zależnymi od każdego producenta.