fbpx

“Mój Prąd 4.0” – nejdůležitější fakta

Tematyka artykułu:

Úvod
Program „Moj Prąd 4.0“ – nejdůležitější termíny
Program „Mój Prąd 4.0“ – kdo může být příjemcem?
Program „Mój Prąd 4.0“ – předmět podpory
Moje elektřina – úrovně financování

Úvod

Návratnost investice do fotovoltaických panelů závisí na více faktorech. Jedním z nejdůležitějších je částka, kterou je nutné zaplatit za nákup zařízení a instalaci. Tato hodnota se nemusí rovnat částce uvedené ve smlouvě s instalačním technikem. Základním finančním nástrojem, který nabízí možnost snížení nákladů, je Program Moj Prąd. Jeho čtvrté kolo odstartuje 15. dubna 2022, tentokrát rozšířené o možnost financování zařízení zvyšujících míru vlastní spotřeby. Z tohoto článku se dozvíte, na co budete moci získat podporu, kdo se bude moci stát příjemcem a jaké dokumenty je třeba připravit, abyste úspěšně obdrželi ještě více než 20 000 PLN!

Program „Moj Prąd 4.0“ – nejdůležitější termíny

Již víme, že poslední nábor do Programu “Mój Prąd” bude oficiálně zahájen 15. dubna 2022. Národní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství zatím nezveřejnil termín, do kterého budou přihlášky přijímány. Je však třeba předpokládat, že po vzoru předchozích soutěží se vyplatí si s podáním přihlášek pospíšit. Období způsobilosti výdajů financovaných z národního grantu se počítá od 1. února 2020.

Program „Mój Prąd 4.0“ – kdo může být příjemcem?

Program Moje Prąd zachovává klíčové předpoklady subjektivní způsobilosti z předchozích vydání, tj. fyzické osoby vyrábějící energii pro vlastní potřebu mohou žádat o dotaci,

je nutné mít uzavřenou komplexní smlouvu nebo kupní smlouvu s Provozovatelem distribuční sítě, výkon FVE instalace se pohybuje od 2 do 10 kWp.

Novinkou ve čtvrtém náboru je omezená dostupnost soutěže pro lidi vyřizující si účty pomocí net-meteringu, tzn. starý systém osídlení. Program podporuje instalace solárních panelů na komerční bázi. Starší projekty budou moci žádat o dotaci, ale pouze v případě, že přejdou ze systému slev na net-bilting.

Program „Mój Prąd 4.0“ – předmět podpory

Zde došlo k největší změně oproti předchozím vydáním Programu Můj Prąd. V náboru dostupném od 15. dubna budou kromě úkolů spojených s nákupem a dodávkou síťových mikroinstalací podporována i zařízení zvyšující míru vlastní spotřeby. Jedná se především o zásobníky energie s kapacitou minimálně 2 kWh a systémy energetického managementu. Dotaci bude možné získat také na nákup: zásobníků teplé vody poháněných tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem,

zásobníky teplé vody s elektrickým ohřívačem, zásobníky tepla napájené tepelným čerpadlem nebo elektrokotlem,

tepelné zásobníky s elektrickým ohřívačem, tepelné zásobníky se zásobníkem teplé užitkové vody tvořící jedno kompletní zařízení, tepelná čerpadla vzduch/voda, tzn. tepelná čerpadla pro ohřev teplé užitkové vody. + zásobník teplé užitkové vody nebo tepelná čerpadla na teplou užitkovou vodu s integrovaným zásobníkem.

Organizátor soutěže zajistil možnost financování jednoho zařízení (např. síťová fotovoltaika) a sdružených investic (např. instalace akumulace energie). Programová dokumentace dále umožňuje příjemcům předchozích výzev žádat o dotaci na systémy energetického hospodářství a skladování energie (pokud pouze deklarují připravenost přejít na net-billing).

Moje elektřina – úrovně financování

Výše dotace v rámci programu Moje elektřina v roce 2022 úzce koreluje s rozsahem projektu. Obecným pravidlem je, že čím více zařízení zvyšujících míru vlastní spotřeby a uživatel si v rámci projektu nainstaluje, tím vyšší částku podpory získá. Podrobné údaje jsou následující:

Dotace až 4 000 PLN na samotnou fotovoltaickou instalaci.

Dotace až 5 000 PLN na fotovoltaickou instalaci s doplňkovými prvky.

Dotace až 5 000 PLN na akumulaci tepla.

Dotace až 7 500 PLN na skladování energie.

Dotace až 3 000 PLN na systémy energetického managementu (EMS) a domácí energetické systémy (HEMS).

Dotace na fotovoltaické instalace pro lidi, kteří získali podporu v rámci předchozího náboru (3 000 PLN), činí 2 000 PLN. Tuto částku bude možné rozšířit i o případnou podporu na nákup akumulace energie, akumulace tepla a EMS. Maximální financování bylo stanoveno na 20 500 PLN. Ten bude možné získat v případě komplexní instalace fotovoltaiky s akumulací energie, tepla a EMS.

Celkový rozpočet projektu má činit 350 milionů PLN.

„Mój Prąd 4.0“ – co stojí za zapamatování?

Pravidla programu Moje elektřina jsou podrobně upravena v dokumentaci soutěže. Nejdůležitější okrajové podmínky pro nový nábor jsou následující:

Dotace na FV instalaci nevylučuje možnost využití úlevy tepelné modernizace.

Aby nedocházelo k dvojímu financování, měla by být částka, která se má odečíst od základu daně, snížena o částku dotace.

 • Financování je osvobozeno od DPH.
 • Podpora je poskytována na dokončené projekty.
 • Období způsobilosti finančních prostředků – od 1. února 2020 do 31. prosince 2023.
 • Životnost fotovoltaické instalace s přídavnými zařízeními je 5 let.
 • Předmětem projektu nemůže být fotovoltaika montovaná na azbest.
 • Příjemce programu je povinen zveřejnit informaci o poskytnutí dotace. Za tímto účelem je nutné umístit na dobře viditelné místo plaketu s logy a sdělením „Proekologická investice podpořená programem Moje elektřina“.
 • Podpora systémů energetického managementu bude poskytována pouze v případě, že zařízení zahrnuje zařízení pro skladování energie nebo tepla.

Program „Mój Prąd 4.0“ – jaké dokumenty by měly být připraveny?

Aplikace pro program Moje elektřina byla maximálně zjednodušena. Zasílá se elektronicky na web mojprad.gov.pl nebo gov.pl. Pro zkrácení procesu vyplňování na minimum si připravte následující informace a přílohy:

 • údaje žadatele (identifikační parametry, kontaktní údaje a číslo bankovního účtu, na který má být dotace poukázána),
 • údaje o instalaci (umístění, použité materiály),
 • certifikát PDS potvrzující instalaci obousměrného měřiče spolu s číslem OOPP,
 • faktura nebo jiný doklad o zaplacení ohledně dodávky a montáže fotovoltaiky spolu s připojeným zařízením,
 • prohlášení GDPR,
 • pokud je instalace instalována svépomocí – prohlášení o svépomocné montáži.