fbpx

Fotovoltaika pro společnosti

Jak funguje fotovoltaika

Za účelem výroby obnovitelné energie je potřeba nainstalovat správně zvolenou velikost sestavy, pozemní nebo na střechu.

Společnosti mohou využít získanou energii dvěma způsoby.

První je možnost vyrobenou energii využít pro vlastní spotřebu.

Druhá možnost je prodávat přetoky do distribuce.

Obecně společnosti využívají obě tyto možnosti dohromady.

Systém jakým fotovoltaika pracuje je logický a lehce pochopitelný.

Články, ze kterých se FV panel skládá, jsou vystaveny slunečnímu záření, což vede k výrobě stejnosměrného proudu. Ke změně stejnosměrného proudu na střídavý (stejný proud jako je v rozvodné síti) je potřeba měnič (invertor, střídač)

Cenová efektivita fotovoltaiky pro společnosti

Při současném neustálém zvyšování cen energií stále více lidí zvažuje investici do FVE, na domy i firmy. Téma FV modulů resonuje společností nejen po stránce ekologie a obnovitelných zdrojů, ale také po stránce snížení energetických nákladů.

Jsou 3 ukazatele, které ukazují na výhodnost fotovoltaické instalace:

  • neustálý růst cen za energie
  • klesající ceny fotovoltaických instalací
  • zákonná situace pro společnosti stavící FVE je příznivá.

Na internetu je spousta článků o finanční návratnosti FVE. Při procházení byste se měli zaměřit na datum vydaní, jelikož situace se každým rokem vyvíjí a ceny klesají. Dřívější výpočty tedy nemusí být přesné.

V současné době, kdy ceny komponentů neustále klesají a ceny energií rostou je při správně zvolené instalaci rychlá návratnost téměř vždy zaručena.

Pronájem

Přijatelnou cestou k financování FVE je často také pronájem. Leasing je relativně levná varianta, náklady jsou pár procent ročně.

Dalo by se říct, že pronájem se zaplatí sám, úspora ze samostatně vyrobené elektřiny často pokryje samotnou splátku pronájmu. Největší výhodou je, že nemusíte na startu investovat velké množství prostředků, místo toho platíte měsíční splátku, kterou si navíc dáte do nákladů a snížíte tak svou daňovou zátěž.

Dotace pro společnosti – je to možné?

Financování fotovoltaických instalací je možné především díky regionálním operačním programům. Každý kraj samostatně zavádí vlastní program na obnovitelné zdroje energie. Je také možné využít Operační program Infrastruktura a životní prostředí, který řídí NOŚiGW.

Získání dotací v případě firem je každým rokem snazší, před několika lety s tím byl velmi velký problém, zatímco v současné době se stále více firem rozhoduje využít programy na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Podnikatel se může stát prosumerem

Dle dat institutu WiseEuropa, soukromé společnosti vyrábějící elektřinu v Polsku hrají velkou roli na trhu s obnovitelnými zdroji a vybudovaly 81% ze všech obnovitelných zdrojů v letech 2013 – 19. Obrovský podíl na financování nízkouhlíkových technologiích (téměř 83% z celkového objemu určenému na obnovitelné zdroje) pochází od polských soukromých společností a komerčních bank.

Institut obnovitelných zdrojů předpokládá, že malí a střední podnikatelé v Polsku budou mít větší a větší náklady za energii. Podle změny v zákoně o obnovitelných zdrojích z července 2019 bude koncový zákazník, který vyrábí energii do 50 kW pro vlastní spotřebu, nazýván prosumerem. Tento krok bude velkým přínosem pro Polskou ekonomiku, jelikož doposud platily společnosti za energie více než ostatní členové Evropské unie, což mělo za následek nedostatek konkurenceschopnosti. Současná příležitost pro obchodní prosumery snížit energetické náklady na minimum je velmi významná.

Rozdíl mezi domácností a podnikatelem

Hlavní rozdíl mezi domácností a podnikatelem je, že podnikatel je jako prosumer nejvíc efektivní. Pokud máme podnik, kde běží stroje celý den, 100% vyrobené energie se spotřebuje a nejsou žádné přetoky, které by bylo potřeba posílat do sítě. Je potřeba myslet také na velikost instalace, do 10 kW je návratnost energie ze sítě 80%, nad 10 kW je to již 70%.

Musíme si dobře promyslet kolik z vyrobené energie spotřebujeme a kolik budeme posílat do sítě tak, abychom v měsících, kdy není žádná nebo minimální výroba z FVE dokázali pokrýt spotřebu dříve uloženými přetoky. (platí pouze v Polsku)

Doteď mohli podnikatelé energii distributorovi pouze prodávat, a k tomu za nevýhodné ceny. Ale nyní, dle podmínek producenta, mohou těžit z využívání vlastní uložené energie.

Vládní program Energia+ (pouze v PL)

Výše zmíněný vládní program Energia+ umožnil snížit uhlíkovou stopu Polska v energetickém sektoru bez negativního vlivu na ekonomiku. Současně je to velmi silný impuls k rozvoji obnovitelných zdrojů v zemi.

Odhadem bylo díky tomuto programu v Polsku naistalováno 28000 mikro-instalací. Polsko se řadí na 4. místo v rámci Evropské unie z hlediska meziročního nárustu fotovoltaického instalovaného výkonu.