fbpx

Licznik dwukierunkowy – zasady działania

Tematyka artykułu:

Jak działa licznik dwukierunkowy?
Odczytywanie licznika dwukierunkowego
Rozliczenie licznika dwukierunkowego
Awaria licznika dwukierunkowego – jak ją poznać
Co robić, gdy licznik nie działa poprawnie?

Znaczenie Licznika Dwukierunkowego

Zanim dokonamy podłączenia instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest zamontowanie licznika dwukierunkowego, który będzie dokonywał pomiaru zarówno tego, ile energii wyprodukowała przydomowa elektrownia, jak i pozwalał na odczyt ile z tego stanowiło nadwyżkę energetyczną i zostało wysłane do sieci ogólnej. Bez tego urządzenia podłączenie instalacji jest nie tylko nielegalne, ale i zupełnie nieopłacalne – podpięcie fotowoltaiki pod zwykły licznik sprawi, że będzie on traktował wyprodukowany prąd jako zużyty, co drastycznie wpłynie na wysokość rachunków za energię.

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Podłączenie instalacji na zasadzie on-grid nie uwalnia nas zupełnie od relacji z zakładem energetycznym, dlatego będziemy musieli okresowo rozliczać się z ewentualnego zużycia energii z sieci ogólnej lub po prostu ponosić stałe koszty utrzymania sieci. Aby mieć kontrolę nad wymianą prądu na linii fotowoltaika – sieć ogólna, konieczny jest właśnie licznik dwukierunkowy, za pośrednictwem którego dostawca prądu obliczy zużycie wychodzące poza różnicę z produkcją nadwyżki wysyłanej do sieci.

Przy projektowaniu instalacji rzadko zdarza się, by klienci decydowali się na dobieranie mocy na minimalnych parametrach, co powodowałoby stały pobór niedoboru energetycznego z sieci i konieczność zapłacenia za zużyty prąd. W przypadku granicznych wartości instalacji, równie prawdopodobne jest, że bilans wymiany energii może wynieść 0, choć oczywiście trudno aż tak dokładnie wpasować się z produkcją w zapotrzebowanie z uwagi chociażby na zmienne czynniki pogodowe. Jeśli jednak do tego dojdzie, to właśnie w takiej sytuacji będziemy zobowiązani do poniesienia jedynie kosztów stałych utrzymania sieci, które wynoszą około 20 zł miesięcznie i składa się na nią m.in. opłata za licznik.

Idealną jest sytuacja, w której więcej prądu jest produkowane, niż wynika z zapotrzebowania gospodarstwa domowego. W takim wypadku, jeśli w obiegu nie ma magazynów energii, nadwyżka zostaje przekazana wprost do sieci, a licznik dwukierunkowy rejestruje dokładnie ilość kilowatogodzin, które zostały wysłane z instalacji. Właśnie dzięki temu zimą, mimo słabszej produkcji energii, możemy utrzymać rachunki za prąd na bardzo niskim, a często nawet na zerowym poziomie, jeśli zmagazynowana w sieci nadwyżka pokryje zapotrzebowanie przy zmniejszonej wydajności instalacji.

Odczytywanie licznika dwukierunkowego

Bez znaczenia jest, czy w umowie prosumenckiej zawarto taryfę jedno-, czy multistrefową, bo licznik dwukierunkowy poza wskazaniem aktualnego stanu zużycia i wysyłki energii umożliwia odczytanie również daty, godziny oraz bieżącą taryfę, którą można rozszyfrować z pomocą. kodów OBIS. Odpowiednio, możemy odczytać wśród taryf jednostrefowych:

  • kod 1.8.0 oznaczający całkowite zużycie, czyli ilość energii określoną w kWh, która została pobrana z sieci,
  • kod 2.8.0 oznaczający ilość energii w kWh, która została przesłana z instalacji do sieci ogólnej.

W przypadku taryf wielostrefowych (m.in. G12, C12, C22) są to kody:

  • 1.8.0 oznaczający całkowite zużycie energii w kWh z uwzględnieniem sumowania stref,
  • 1.8.1, który określa zużycie w I strefie taryfowej,
  • 1.8.2 odpowiedni dla II strefy,
  • 1.3.2 określający zużycie prądu w kWh w III strefie,
  • 2.8.0 – sumarycznie dla stref oznacza całkowitą ilość kWh oddanej do sieci energii,
  • 2.8.1 to kod na ilość energii oddanej w I strefie,
  • 2.8.2 analogicznie oznacza wysyłkę w II strefie,
  • 2.8.3 to odpowiednik dla pomiaru ilości oddanej energii w strefie III.

Oznaczenia nie są skomplikowane, jednak warto mieć ściągę w pobliżu licznika, jeśli chcemy być na czasie z bieżącym zużyciem, a nasza taryfa jest niestandardowa.

Rozliczenie licznika dwukierunkowego

Jeśli nie skorzystaliśmy z możliwości zamontowania licznika nowszej generacji, który sam, za pomocą systemu komunikacji internetowej, wysyła informacje o pomiarze w czasie rzeczywistym do dostawcy energii, z którym podpisaliśmy umowę, to konieczne będzie okresowe jego spisywanie na podstawie wyżej wymienionych kodów, a więc będziemy musieli podać jego stan w pełnych kWh, a przypadku taryfy wieloskładnikowej, konieczne będzie spisanie stanu licznika dla każdej ze stref taryfowych.

Awaria licznika dwukierunkowego – jak ją poznać

Z pozoru może nie wydawać się to łatwe, jednak praktyka pokazuje, że największym utrudnieniem jest odstęp pomiędzy poszczególnymi rozliczeniami z zakładem energetycznym. Zazwyczaj bowiem awaria jest rozpoznawana na podstawie ponadprzeciętnego zużycia prądu z sieci mimo efektywnie działającej instalacji lub nieco szybciej, na podstawie zwykłej obserwacji: kiedy licznik zbyt szybko nalicza zużycie prądu lub po prostu nalicza go wtedy, kiedy instalacja powinna pracować na najwyższych obrotach i jedynie wysyłać nadwyżkę do sieci.

Zwykle usterkę jednak będzie sygnalizowała świecąca dioda awarii, jednak zachęcamy do cyklicznego sprawdzania pracy licznika nawet z czystej ciekawości.

Co robić, gdy licznik nie działa poprawnie?

Przede wszystkim nie należy kombinować nic na własną rękę. W tej sytuacji zalecamy rozwagę i szybki kontakt z dostawcą prądu, który powinien wysłać do urządzenia swoich techników w terminie 14 dni od zgłoszenia. Jeśli po kontroli licznika rzeczywiście zostaną wykazane nieprawidłowości w jego pracy, to koszt tej wizyty ponosi zakład energetyczny.