fbpx

Montáž panelů na plsť, střešní tašky, plechové střešní tašky

Tematyka artykułu:

Montáž na střešní papír
Montáž dlaždic
Montáž na plechové střešní tašky

Instalace fotovoltaických panelů neustále získává na oblibě. A to je dobře, vždyť jde o jednu z ekologických forem získávání elektřiny, a přestože počáteční příspěvek na celou investici může vzbuzovat obavy, náklady se plně vrátí do 8-10 let. V perspektivě placení za přístup k elektřině z obnovitelných zdrojů energie na celý život to asi není tolik? Dnes si probereme problematiku střešní plochy, na kterou lze montovat panely – plsť, střešní tašky a plechové střešní tašky. Výběr povrchu je rozhodující pro upevnění, které by mělo být použito. V první řadě by střešní krytina měla mít bezpečnostní certifikát, proto by se panely neměly montovat na plexisklo, azbest, ondulin, polykarbonát nebo dřevo.

Montáž na střešní papír

Montáž panelů je možná na většinu oblíbených typů střešních krytin a totéž platí pro střešní lepenku, která se vyskytuje především na plochých střechách nebo střechách s mírným úhlem sklonu. Před montáží se ujistěte, že jsou panely chráněny proti povětrnostním vlivům, např. jejich montáží v přiměřené vzdálenosti od ochrany před bleskem. Pamatujte, že panely z plsti se montují na speciální pásy připevněné přímo ke střeše, takže abyste zabránili zatékání střechy, měli byste použít speciální šrouby s těsněním. Výhodou montáže na střešní lepenku je větší větrání, které přímo ovlivňuje životnost panelů a má pozitivní vliv na proces chlazení instalace.

Montáž dlaždic

Hliněné tašky jsou stále velmi oblíbeným typem střešní krytiny, ale jejich instalace je o něco náročnější, především kvůli času, který je třeba na ni vynaložit. K instalaci panelů na tašku budete potřebovat příslušenství, jako je hák na tašku nebo střešní držák. Nejdříve budete muset zjistit, kde jsou střešní krokve, a odstranit jednotlivé tašky, abyste mohli nainstalovat nosnou konstrukci. Přímo ke krokvím se střešní konzola připevní pomocí šroubů (minimálně 4) v dutině střešní tašky, kterou je třeba po řádném zabroušení vrátit zpět na místo. Zde je vhodné pamatovat na několik náhradních tašek pro případ, že by se materiál při zpracování zlomil, což se bohužel stává poměrně často. K pevným držákům se připevní lišty, na které se naopak již přímo k panelům připevní středové a koncové příchytky v cca 2cm rozestupech.

Montáž na plechové střešní tašky

Jeden z jednodušších typů montáže díky tomu, že i když je nutné umístit krokve, aby se do nich konstrukce přišroubovala, nevyžaduje demontáž krytiny. Přímo v plechové střešní tašce se vyvrtají otvory a vloží se dvouzávitové šrouby, které by měly obsahovat těsnění, aby se zabránilo zatékání střechy. V praxi se kromě standardního těsnění někdy k dodatečnému zajištění vyvrtaných otvorů používá silikon. Poté se namontuje adaptér, ke kterému jsou přímo připevněny hliníkové kolejnice. Po vyrovnání celé konstrukce se panely namontují na kolejnice pomocí svorek.

Tyto tři instalační verze mají jedno společné – po správném umístění panelů je potřeba zařídit elektroinstalaci a vést kabeláž ke střídači. Pamatujte také, že panely lze instalovat ve dvou variantách: horizontálně a vertikálně. Horizontální instalace však vyžaduje více nosných konstrukcí, což zvyšuje cenu celé instalace a zvyšuje její hmotnost díky přídavným prvkům. Ze stejného důvodu vyžaduje horizontální instalace o něco více času než vertikální instalace.

Způsob montáže fotovoltaických panelů závisí na velikosti a typu použitého systému. Před instalací fotovoltaických článků by proto mělo být vypracováno podrobné montážní schéma. K tomuto účelu potřebujete montážní manuál, který poslouží k výpočtu přesného počtu prvků, které má celý systém obsahovat. Poté je nutné naplánovat uspořádání každého prvku. Důležité je, že instalace se liší, takže je důležité, kde jsou instalovány. I když je to zřejmé, připomínáme, že po rozbalení svépomocné montážní sady zkontrolujte, zda obsahuje všechny požadované prvky. Při vstupu na střechu a práci s elektřinou bezpodmínečně dodržujte pravidla BOZP!