fbpx

Privatumo politika

ecoABM.com privatumo ir slapukų politika

Bendra informacija

Ši privatumo politika nustato asmens duomenų, taip pat „slapukų“, gautų iš Jūsų per svetainę https://ecoabm.com, toliau – Svetainė, rinkimo, tvarkymo ir naudojimo taisykles.

Asmeniniai duomenys

Asmens duomenų tvarkytojas yra: KAMIL ANDRUSZKIEWICZ, vykdantis verslą ECOABM KAMIL ANDRUSZKIEWICZ, įtrauktas į Lenkijos Respublikos centrinį registrą ir informaciją apie ūkinę veiklą, tvarkomą ūkio reikalų ministro, turintis: verslo vietos adresą ir tiekimo adresą: ul. Gen.Stanisława Maczka 52 lok. 2, 15-691 Białystok, NIP 5423364054, REGON 383607366, el. pašto adresas: b2b@ecoabm.pl, telefono numeris: 500 795 745 – toliau „Administratorius”

Administratorius taiko šias asmens duomenų tvarkymo taisykles:

 • galiojančių įstatymų laikymasis;
 • skaidrumas;
 • patikimumas;
 • tikslo apribojimas;
 • duomenų minimizavimas;
 • taisyklingumas;
 • saugojimo apribojimas;
 • konfidencialumas;
 • vientisumas.

Administratorius renka duomenis, kuriuos Svetainės Klientai pateikia savanoriškai. Be to, Administratorius gali išsaugoti informaciją apie ryšio parametrus, tokius kaip IP adresai, techniniais tikslais, susijusiais su serverio administravimu ir bendrai, statistinei demografinei informacijai rinkti (pvz., apie regioną, iš kurio jungiamasi), taip pat saugumo sumetimais. Administratorius renka šiuos duomenis:

 • duomenys, renkami teikiant užsakymus – asmens duomenys, būtini sutarčiai įgyvendinti ir atsiskaityti, kaip antai: vardas ir pavardė, pristatymo adresas, mokesčių mokėtojo kodas, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris susisiekti;
 • registracijos metu surinkti duomenys: Vardas ir pavardė, Telefono numeris, įmonės pavadinimas, El. pašto adresas, Vardas, mokesčių identifikavimo numeris, Adresas;
 • automatiškai renkami duomenys – duomenys apie Kliento apsilankymą, ypač IP adresas, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas.

Administratoriaus surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos, atsižvelgiant į dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Oficialusis leidinys EU L 119, p. 1), toliau – BDAR, šiais tikslais:

 • klientų užsakymų tvarkymas;
 • nuomonių apie mūsų produktus ir paslaugas per tokius subjektus kaip Google, Facebook, LinkedIn, rinkimas;
 • galimų reikalavimų ir žalos atlyginimų nagrinėjimas;
 • rinkodaros veiklos vykdymui;
 • prekių ir paslaugų pardavimui;
 • susijusiais su vykdoma ūkine veikla, įskaitant analizės ir statistikos rengimo tikslus;
 • atsakynėjimui į laiškus ir prašymus bei į vykstančius procesus;
 • vykdyti veiklą, susijusią su saugumo užtikrinimu;
 • archyvavimui;
 • vykdydymui administratoriaus teisines pareigas.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a/b/c/f/ punktai:

 • duotas sutikimas, įskaitant norą dalyvauti nuolatiniams klientams skirtoje programoje, įskaitant naudojimąsi Svetainės naujienlaiškiu;
 • būtinumas įvykdyti sutartį arba imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį;
 • būtinumas įvykdyti administratoriaus teisinę prievolę;
 • tikslams, kylantiems dėl Administratoriaus teisėtų interesų, pvz., atsakant į Kliento laiškus ir prašymus.

Administratorius deda ypatingas pastangas, kad apsaugotų privatumą ir jam bei Svetainės Klientams teikiamą informaciją. Administratorius parenka ir taiko tinkamas technines priemones, įskaitant programavimo ir organizacinio pobūdžio, siekdamas užtikrinti tvarkomų duomenų apsaugą deramu rūpestingumu, ypač saugo duomenis nuo neteisėto atskleidimo, atskleidimo, praradimo ir sunaikinimo, neteisėto pakeitimo, kaip taip pat prieš jų tvarkymą pažeidžiant galiojančius įstatymus.

Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina sutarčiai patikrinti, parengti, galioti, įvykdyti, atsiskaityti ir veiksmingai nutraukti, bei civilinių ieškinių ir viešųjų prievolių, kylančių iš su Administratoriumi sudarytos sutarties, senaties terminą arba iki kitų teisiškai pagrįstų Administratoriaus interesų įgyvendinimas, ne trumpesnis kaip 5 metai nuo duomenų pateikimo Administratoriui.

Asmens duomenų nepateikimo pasekmė – nesugebėjimas sudaryti ir/ar vykdyti sutarties su Duomenų tvarkytoju ir trukdymas Administratoriui susisiekti su duomenų subjektu.
Duomenys nebus naudojami žmonėms profiliuoti. Administratorius neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis, nebent iš konkrečios sutarties ypatybių išplaukia kitaip.

Pasikeitus Svetainėje užsiregistravusio Kliento duomenims, Klientas gali juos keisti prisijungęs prie Svetainės.

Klientui užsisakius „Naujienlaiškio“ paslaugą, Administratorius Kliento nurodytu el. pašto adresu siųs pranešimus, kuriuose bus informacija apie Svetainėje esančias prekes ir paslaugas, taip pat informaciją apie organizuojamus konkursus ir akcijas.

Klientas bet kada gali prašyti pašalinti „Naujienlaiškio“ paslaugą iš platinimo duomenų bazės, atsiųsdamas prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: biuro@ecoabm.pl. Klientas taip pat gali atsisakyti paslaugų platinimo bazės naudodamas nuorodą arba paspaudęs naujienlaiškio poraštėje esantį prenumeratos atsisakymo mygtuką.

Klientas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui, kai mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia nuostatas.

Svetainės slapukų politika

Naršant Svetainės puslapiuose naudojami „slapukai“, t. y. maža tekstinė informacija, kuri išsaugoma Kliento galutiniame įrenginyje, susijusi su Svetaine naudojimu. Jų naudojimas yra skirtas teisingam Svetainės svetainių veikimui.

Administratoriaus naudojami „slapukai“ yra saugūs Kliento įrenginiams. Ypač tokiu būdu neįmanoma patekti į Klientų įrenginius virusų ar kitos nepageidaujamos programinės įrangos ar kenkėjiškų programų. Šie failai leidžia identifikuoti Kliento naudojamą programinę įrangą ir individualiai pritaikyti Svetainę kiekvienam Klientui. „Slapukuose“ paprastai nurodomas domeno, iš kurio jie kilę, pavadinimas, jų saugojimo įrenginyje laikas ir priskirta reikšmė.

Naršant Svetainėje, vartotojo kompiuteryje (terminalo įrenginyje), priklausomai nuo naršyklės konfigūracijos, gali būti įrašytas vienas ar keli slapukai.

Administratorius naudoja dviejų tipų „slapukus“:

 • Seanso slapukai: jie saugomi Svetainės Kliento įrenginyje ir lieka ten iki naršyklės seanso pabaigos. Tada išsaugota informacija visam laikui ištrinama iš Svetainės Kliento įrenginio atminties. Seanso slapukų mechanizmas neleidžia atsisiųsti jokių asmeninių duomenų ar jokios konfidencialios informacijos iš Svetainės Kliento įrenginio.
 • Nuolatiniai slapukai: jie saugomi Svetainės Kliento įrenginyje ir lieka ten, kol bus ištrinti. Baigus tam tikros naršyklės seansą arba išjungus įrenginį, jie neištrinami iš Svetainės Kliento įrenginio. Nuolatinių slapukų mechanizmas neleidžia atsisiųsti jokių asmeninių duomenų ar jokios konfidencialios informacijos iš Svetainės Kliento įrenginio.

Administratorius naudoja „slapukus“ šiais tikslais:

„Slapukus“ gali naudoti reklamos tinklai, ypač „Google“ tinklas, kad būtų rodomi skelbimai, pritaikyti prie būdo, kuriuo Klientas naudojasi svetaine. Šiuo tikslu gali būti saugoma informacija apie Kliento navigacijos kelią arba buvimo tam tikrame puslapyje laiką.

Kalbant apie „Google“ reklamos tinklo renkamą informaciją apie Kliento nuostatas, Klientas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą iš „slapukų“, naudodamas įrankį: https://www.google.com/ads/preferences.

Klientas gali savarankiškai ir bet kada pakeisti „slapukų“ nustatymus, nurodydamas jų saugojimo ir „slapukų“ prieigos prie Kliento įrenginio sąlygas. Ankstesniame sakinyje nurodytų nustatymų pakeitimus Klientas gali atlikti naudodamasis interneto naršyklės nustatymais arba paslaugų konfigūracija. Šie nustatymai gali būti keičiami visų pirma taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų užblokuotas automatinis „slapukų“ tvarkymas arba apie juos būtų pranešama kiekvieną kartą juos patalpinus Kliento įrenginyje. Išsamią informaciją apie „slapukų“ tvarkymo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

„Slapukų“ naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės svetainėje prieinamoms funkcijoms.