Wprowadzenie. Zasady działania systemów fotowoltaicznych

Opis szkolenia

Szkolenie to przygotowuje do montażu systemów fotowoltaicznych i egzaminu UDT, forma zajęć: teoria + praktyka.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z wybranych dofinansowań.

Cena

566,00  (460,16  netto)

Temat

Wprowadzenie. Zasady działania systemów fotowoltaicznych

Odbiorca

Instalator

Poziom

Podstawowy

Prowadzący

Arkadiusz Śliwka
Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów